Övezetek forgalomszabályozása » Lakó-pihenő övezetek

Lakó-pihenő övezet határának kialakítása, jelzése

Alkalmazott forgalomtechnikai eszközök Jogszabályi előírások Speciális megoldások

Jogszabályi háttér bemutatása

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 13. § (2) bekezdése alapján „A lakott területeket, különösen a történelmi városrészeket, a műemléki és védett természeti területeket, továbbá a gyógy- és üdülőhelyeket forgalomszabályozási eszközökkel és megfelelő várakozási díjak alkalmazásával is fokozottan védeni kell a közúti közlekedés károsító hatásaitól.”

Ezen alapelv figyelembe vételével a lakó-pihenő övezetek forgalomszabályozása során az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1), 4. § (1), (3), és a 10. § (1) bekezdéseiben, valamint a Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat (FMSZ) III. fejezetében (Lakott területek és csillapított forgalmú övezetek kijelölése, forgalomcsillapítása) foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabályok

 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • a közúti közlekedés szabályairól szóló – többször módosított – 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ)
 • az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
 • a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet
 • az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet
 • a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményeiről szóló 40/2001. (XI. 23.) KöViM rendelet
 • a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól szóló 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet
 • a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet

Vonatkozó Útügyi Műszaki Szabályzatok és Útügyi Műszaki Előírások

ÚT 1 – 1.123:2006 A Közúti Jelzőtáblák Műszaki Szabályzata (JTSZ), a 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet melléklete
 • ÚT 2 – 1.124:2001[e-ÚT 04.02.12.] Közúti jelzőtáblák. Közúti jelzőtáblák feliratai
 • ÚT 2 – 1.125:2001[e-ÚT 04.02.21.] Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképeik
 • ÚT 2 – 1.126:2001[e-ÚT 04.02.22.] Közúti jelzőtáblák. Elsőbbség és útvonaltípust jelző táblák
 • ÚT 2 – 1.127:2001[e-ÚT 04.02.23.] Közúti jelzőtáblák. Tilalmi jelzőtáblák és jelképeik
 • ÚT 2 – 1.128:2001[e-ÚT 04.02.24.] Közúti jelzőtáblák. Utasítást adó jelzőtáblák és jelképeik
 • ÚT 2 – 1.129:2001[e-ÚT 04.02.31.] Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik
 • ÚT 2 – 1.130:2001[e-ÚT 04.02.25.] Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik
 • ÚT 2 – 1.132:2001[e-ÚT 04.02.26.] Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik
 • ÚT 2 – 1.134:2001[e-ÚT 04.02.34.] Közúti jelzőtáblák. Belső átvilágítású jelzőtáblák és jelképeik
ÚT 1 – 1.149:2001 A Közúti Útburkolati Jelek Szabályzata (ÚBJSZ), a 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet melléklete
 • ÚT 2 – 1.113:2001[e-ÚT 04.03.11.] Útburkolati jelek tervezése
 • ÚT 2 – 1.150:2001[e-ÚT 04.03.21.] Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése
ÚT 1 – 1.156:2002 A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei műszaki szabályzata (ÚTIR), a 40/2001. (XI. 23.) KöViM rendelet melléklete
 • ÚT 2 – 1.157:2002[e-ÚT 04.02.13.] Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
 • ÚT 2 – 1.131:2002[e-ÚT 04.02.32.] Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik
 • ÚT 2 – 1.133:2006[e-ÚT 04.02.33.] Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk
 • ÚT 2 – 1.140:1998[e-ÚT 04.02.41.] Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
ÚT 1 – 1.204:2003 A Jelzőlámpás Forgalomirányítás Szabályzata (FISZ), a 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet melléklete
 • ÚT 2 – 1.219:2009[e-ÚT 03.03.31.] A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése
 • ÚT 2 – 1.120:2003[e-ÚT 04.01.21.] Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek

ÚT 1 – 1.160:2004 A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményei műszaki szabályzata (JETSZ), a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet melléklete

 • ÚT 2 – 1.114:2004[e-ÚT 04.02.11.] Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
 • ÚT 2 – 1.153:2008[e-ÚT 04.01.11.] A változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák követelményei
 • ÚT 2 – 1.225:2005[e-ÚT 03.06.11.] Szintbeni közúti – vasúti átjárók kialakítása. Geometriai kialakítás, pályaszerkezet, víztelenítés, forgalomszabályozás, üzemeltetés
 • ÚT 2 – 1.117:2007[e-ÚT 04.01.12.] Jármű- és gyalogosérzékelők (detektorok) alkalmazása
 • ÚT 2 – 1.207:2008[e-ÚT 03.02.12.] A közúti forgalom csillapítása és eszközei